INTERMODAL & MULTIMODAL TAŞIMACILIK

“Intermodal taşımacılık modelinin amacı lojistik süreçlerdeki devamlılıktır. Hizmetlerimiz arasında uyguladığımız bu model, iş ortaklarımıza olumlu ekonomik maliyet avantajlar sağlamakla birlikte, çevresel ve sosyal etkiler sağlayarak ortaklarımızın ticari faaliyetlerindeki marka değerini artırır.

HADİD GLOBAL LOJİSTİK , Türkiye'yi Avrupa'ya bağlarken iki farklı intermodal bağlantı kullanmaktadır:
1. Trieste, Bari, Toulon veya Sete üzerinden RO-RO bağlantısı: RO-RO gemisi => Demir yolu taşımacılığı => Kara yolu taşımacılığı
2. Bulgaristan-Sırbistan/Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya üzerinden kıta rotası: Demiryolu taşımacılığı => Karayolu taşımacılığı

*Door to door 45 ft Cont. Taşımacılığı
*Door to door 45 ft swapbody Taşımacılığı
*ADR'li Taşıma
*Verimlilik, Maliyet Avantajı
*Süreklilik ve sürdürülebilirlik